Σύνθεση 7

(Size 70X51) Σύνθεση από ζωγραφισμένο κι επεξεργασμένο κόντρα πλακέ θαλάσσης
Επικοινωνήστε με τον καλλιτέχνη